Přeskočit navigaci

Charakteristiky a perspektivy profesních skupin v ČR a v EU

Vývoj jednotlivých profesních skupin zaměstnaných osob v ČR a v EU a jejich perspektivy v ČR v roce 2025

Zde získáte informace k 60 profesním skupinám a to o vývoji zaměstnanosti a její struktuře v České republice a pro srovnání také v Evropské unii.


Popisované charakteristiky jsou rozděleny do šesti podkapitol. Nejprve je profesní skupina stručně vymezena. Další informace se pak vztahují ke změnám počtu zaměstnaných osob v profesní skupině, a to včetně projekce budoucího vývoje do roku 2025. V textu najdete také informace o zastoupení těchto profesí v jednotlivých odvětvích ekonomiky. V závěru nechybí ani stručné informace o vzdělanostní a věkové struktuře zaměstnaných osob a o kvalifikačních požadavcích na tyto profese.

Pojmy použité v textech jsou vysvětleny na této stránce pod uvedeným seznamem.


Zaměstnanci v ozbrojených silách


*    Zaměstnanci v ozbrojených silách

Zákonodárci a řídící pracovníci

*    Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností

*    Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností

*    Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání

*    Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu

Specialisté

*    Specialisté v oblasti vědy a techniky

*    Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací

*    Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

*    Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

*    Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě

*    Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií

*    Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech

*    Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci

Techničtí a odborní pracovníci

*    Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

*    Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů

*    Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace

*    Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace

*    Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech

*    Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

*    Zprostředkovatelé služeb

*    Odborní administrativní pracovníci a asistenti

*    Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací

*    Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech

*    Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií

Úředníci

*    Administrativní pracovníci, sekretáři apod.

*    Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech

*    Úředníci pro zpracování číselných údajů

*    Úředníci v logistice

*    Ostatní úředníci

Pracovníci ve službách a prodeji

*    Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

*    Číšníci, servírky a barmani

*    Provozní pracovníci

*    Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb

*    Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci

*    Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod.

*    Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech

*    Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

*    Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Řemeslníci a opraváři

*    Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

*    Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

*    Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

*    Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

*    Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

*    Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

*    Pracovníci polygrafie

*    Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

*    Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

*    Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

*    Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

*    Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

Obsluha strojů a zařízení, montéři

*    Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

*    Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

*    Obsluha stacionárních strojů a zařízení mimo zpracování a úpravu kovů a výrobu potravin

*    Montážní dělníci výrobků a zařízení

*    Řidiči motocyklů, automobilů, autobusů a tramvají

*    Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

*    Uklízeči a pomocníci

*    Pomocní pracovníci ve výrobě

*    Pomocní pracovníci kromě těch ve výrobě

*    Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci

___________________________________________________________________________________________________

Vysvětlení pojmů, které jsou použity v textech popisujících odvětví: 

Profesní skupiny – Pojmem profesní skupina se rozumí osoby vykonávající stejnou profesi. Pro toto členění je používána klasifikace ISCO-08.

Podíl profesní skupiny v odvětví – Vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných osob v dané profesní skupině k celkovému počtu osob zaměstnaných v daném odvětví.

Vzdělanostní skupina – Pojmem vzdělanostní skupina se rozumí osoby se stejnou kombinací úrovně a oboru vzdělání.

Profesní koncentrace odvětví – ukazuje, nakolik je dané odvětví profesně homogenní, nebo naopak heterogenní. Koncentrace je vysoká, pokud má v odvětví jedno nebo jen několik málo profesí výrazně dominantní postavení vůči ostatním profesím.

Odvětvová exkluzivita - poskytuje nám informaci o tom, které profesní skupiny jsou v rámci vybraných odvětvích nejvíce zastoupené. S vyšší mírou exkluzivity se zvyšuje i podíl zastoupení profesní skupiny v rámci vybraného odvětví a naopak. Jestliže tedy určitá profesní skupina dosahuje vyšší míry exkluzivity, znamená to, že je v rámci daného odvětví výrazně více zastoupena než ostatní profesní skupiny.

Kvalifikační požadavky pracovního místa – umělý ukazatel, který v sobě kombinuje kvalifikační požadavky daného pracovního místa a kvalifikaci pracovníků, kteří na něm pracují. Je to číslo v intervalu 1–8 v závislosti na struktuře osob uvnitř analyzované skupiny, přičemž stupněm 1 je ohodnocena velmi jednoduchá práce pod stálým vedením a bez požadavků na kvalifikaci a stupeň 8 označuje vysoce komplikovanou práci s velkou zodpovědností, vyžadující vysoce odborné vzdělání.

Průměrná délka vzdělávání (PVD) – udává, kolik let v průměru trvalo vzdělávání osob zaměstnaných v daném odvětví.

Podíl PDV odvětví na celkové PDV – Tento ukazatel určuje podíl průměrné délky vzdělávání v odvětví k průměrné délce vzdělávání v celé ekonomice dané země.


Zpět