Přeskočit navigaci

Podíly zaměstnaných podle odvětví ve státech EU

Vývoj podílu zaměstnaných osob podle odvětví (srovnání států EU za roky 2000, 2010, 2014 a 2025)

Z rozbalovacího seznamu si vyberte odvětvovou skupinu, která vás zajímá. Po výběru se vám zobrazí graf vývoje podílu zaměstnaných osob ve vybrané skupině v zemích EU (včetně ČR).

Graf ukazuje podíly vybrané odvětvové skupiny na celkovém počtu zaměstnaných osob v zemích EU27. Graf je doplněn tabulkou, ve které jsou hodnoty z grafu uvedeny (v procentech). Podrobnější informace vývoji vybrané odvětvové skupiny v zemích EU a v ČR a její předpokládaný budoucí vývoj v ČR naleznete v odkazech na konci stránky.

Porovnání situace v České republice pouze s některými vybranými zeměmi EU (max. 4) lze dosáhnout tak, že v rámečcích u volby „Vyberte země, které chcete zahrnout do srovnání:“ si vyberete země, které Vás nejvíce zajímají.


Vyberte odvětví:
Zvolené odvětví: - nevybráno -

Zpět