Přeskočit navigaci

Podíly zaměstnaných podle stupně vzdělání ve státech EU

Vývoj podílů zaměstnaných osob podle stupně vzdělání (srovnání států EU za roky 2000, 2010, 2014 a 2025)

Z rozbalovacího seznamu si vyberte vzdělanostní skupinu, která vás zajímá. Po výběru se vám zobrazí graf vývoje podílu zaměstnaných osob ve vybrané skupině v zemích EU (včetně ČR).

Graf ukazuje podíly vybrané vzdělanostní skupiny na celkovém počtu zaměstnaných osob v zemích EU27. Graf je doplněn tabulkou, ve které jsou hodnoty z grafu uvedeny (v procentech).

Porovnání situace v České republice pouze s některými vybranými zeměmi EU (max. 4) lze dosáhnout tak, že v rámečcích u volby „Vyberte země, které chcete zahrnout do srovnání:“ si vyberete země, které Vás nejvíce zajímají.


Vyberte stupeň vzdělání:
Zvolený stupeň vzdělání: - nevybráno -

Zpět