Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů podle kategorií vzdělání a skupin oborů

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ - vyjadřuje kolik % absolventů dané kategorie vzdělání (skupiny oborů) zůstane bez zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti absolventů = počet nezaměstnaných absolventů/počet absolventů.

FREKVENCE SBĚRU DAT - míra nezaměstnanosti absolventů je monitorována 2x ročně (v dubnu a v září); praxe ukazuje, že o situaci absolventů na trhu práce vypovídají lépe data získaná v dubnu.

V následujících tabulkách a grafu jsou zachyceny míry nezaměstnanosti absolventů škol ČR podle vzdělání. Míry nezaměstnanosti absolventů za ČR jsou zde uváděny pro porovnání v dubnu za poslední dva roky.

V tabulkách jako doplňující informace je dále uveden počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů daného vzdělání, ze kterých je zobrazená míra nezaměstnanosti absolventů počítána. Upozorňujeme, že při malých počtech absolventů, je míra nezaměstnanosti výrazně ovlivněna náhodnými výkyvy počtu nezaměstnaných.

Zde si můžete zvolit kategorii vzdělání, pro kterou Vás zajímají hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů.


Vyberte kategorii vzdělání:
Zvolená kategorie vzdělání: - nevybráno -

Další informace k této problematice

Zpět