Přeskočit navigaci

Důležitost kompetencí podle pracovníků úřadů práce

Kompetence požadované zaměstnavateli podle názorů pracovníků úřadů práce

V dotazníkovém šetření, které proběhlo na úřadech práce v ČR, měli pracovníci těchto úřadů u každé kategorie vzdělání ohodnotit číslicí 1 až 4, jakou důležitost mají podle jejich zkušeností vybrané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventů pro jejich úspěšné uplatnění na trhu práce. Hodnoticí škála, ze které mohli pracovníci úřadů práce vybírat, byla následující: 1 - velmi důležité, 2 - spíše důležité, 3 - spíše nedůležité a 4 - nedůležité.

V následující tabulce a grafu jsou zachyceny výsledky hodnocení důležitosti kompetencí absolventů podle vzdělání. Výsledné hodnoty jsou uváděny v procentech na jedno desetinné místo, přičemž v součtu za každou kompetenci odpovědi dosahují 100 %.

Výběr kategorie vzdělání:

 
Po volbě jiné kategorie vzdělání se automaticky změní graf i data v tabulce
Zvolená kategorie vzdělání: - nevybráno -


Zpět