Přeskočit navigaci

Spokojenost absolventů se získaným vzděláním

Hodnocení spokojenosti absolventů a úrovně získaných kompetencí

Na této stránce můžete zjistit, jak jsou absolventi středních a vyšších odborných škol celkově spokojeni s odbornou přípravou a s úrovní jednotlivých kompetencí získaných ve vystudovaném oboru.

Nejprve si zvolte:
1. úroveň vzdělání: vyučení, maturita, vyšší odborná škola
2. obor (skupina oborů) vzdělání

V první tabulce a v grafu zjistíte celkovou spokojenost absolventů s úrovní odborné přípravy v oboru (resp. skupině oborů).  Porovnáním hodnot za průměr a vybraný obor zjistíte, zda je podíl absolventů, kteří jsou spokojeni s celkovou úrovní školní přípravy vyšší nebo nižší než odpovídá průměru za zvolenou úroveň vzdělání.

Ve druhé tabulce i v grafu zjistíte spokojenost absolventů vybraného oboru (skupiny oborů) s úrovní získaných znalostí a dovedností. Zde se ukáže, kolik procent absolventů je spokojeno například s úrovní odborných teoretických nebo praktických znalostí, znalostí cizího jazyka, práce na PC a podobně. Porovnáním procenta spokojených absolventů s průměrem za danou úroveň vzdělání, opět můžete zjistit, které kompetence, znalosti a dovednosti hodnotí absolventi oboru lépe, než odpovídá průměru, a ve kterých jsou z hlediska požadavků zaměstnavatelů nebo dalšího studia připraveni hůře.

Údaje na této stránce jsou založeny na vyjádření absolventů středních a vyšších odborných škol v období 3 let od ukončení studia. Při hodnocení berte v úvahu, že menší rozdíly mezi obory nejsou příliš významné.

Výběr úrovně vzdělání a oboru:

 
Vyberte úroveň vzdělání:
Zvolená úroveň vzdělání: - nevybráno -
Vyberte obor vzdělání:
Zvolená obor vzdělání: - nevybráno -


Zpět