Přeskočit navigaci

Motivace žáků pro volbu oboru

Zájem absolventů o studium oboru a důvody pro volbu oboru

Jak se žáci rozhodují o volbě oboru? Zde můžete zjistit, co žáky motivovalo k výběru určitého studijního oboru (skupiny oborů), co od vybraného oboru očekávali.

Nejprve si zvolte:

1. úroveň vzdělání: vyučení, maturitní, nebo VOŠ

2. obor (skupina) vzdělání

V tabulce i v grafu najdete důvody žáků pro volbu daného oboru. Zobrazí se zde procenta žáků, kteří si zvolený obor vybrali z daného důvodu. 

Porovnáním údajů za obor (skupinu oboru) a vybranou úroveň vzdělání můžete zjistit, co žáci od tohoto studijního oboru očekávají nejčastěji, zda si obor vybírají hlavně z důvodu zájmu o obor, snadného uplatnění na trhu práce, finančního ohodnocení nebo se hlásí na tento obor, protože předpokládají, že není náročný a budou přijati i s horšími studijními výsledky na základní škole.

Údaje na této stránce jsou založeny na vyjádření absolventů středních a vyšších odborných škol v období 3 let od ukončení studia. Při hodnocení berte v úvahu, že menší rozdíly mezi obory nejsou příliš významné.

Výběr úrovně vzdělání a oboru:

 
Vyberte úroveň vzdělání:
Zvolená úroveň vzdělání: - nevybráno -
Vyberte obor vzdělání:
Zvolená obor vzdělání: - nevybráno -


Zpět