Přeskočit navigaci

Příčiny nespokojenosti absolventů s oborem

Vztah absolventů k oboru a důvody volby jiného oboru

Zde můžete zjistit, jak jsou absolventi středních a vyšších odborných škol spokojeni se svým oborem, zda by si znovu zvolili stejný obor nebo by dali raději přednost jinému oboru vzdělání. Rovněž byly zjišťovány důvody jejich nespokojenosti.

Nejprve si zvolte:
1. úroveň vzdělání: vyučení, maturita nebo vyšší odborná škola
2. obor vzdělání (skupina oborů)

V prvním grafu zjistíte spokojenost absolventů s oborem. Zobrazí se zde procenta absolventů, kteří by si znovu zvolili stejný obor vzdělání. Porovnáním hodnot za vámi zvolený obor (skupinu oborů) s průměrem zjistíte, zda jsou absolventi s volbou tohoto oboru spokojeni více nebo naopak méně než absolventi ostatních oborů. Jinými slovy, zda podíl absolventů, kteří by si znovu vybrali stejný obor, je vyšší nebo nižší než odpovídá průměru. 

V tabulce dále najdete podíly absolventů, kteří s oborem nejsou spokojeni a raději by si vybrali jiný obor studia a nejčastější důvody jejich nespokojenosti. Zjistíte zde například, zda hlavním důvodem nespokojenosti absolventů s oborem jsou problémy se získáním zaměstnání v oboru, nízký výdělek, nevhodné pracovní podmínky nebo fakt, že absolventi práci v oboru nepovažují za zajímavou.

Podrobnější důvody, proč by absolventi zvolili jiný obor studia, najdete ve druhém grafu a v tabulce. Porovnáním údajů za zvolený obor a úroveň vzdělání zjistíte, s čím jsou absolventi daného oboru nespokojeni více nebo méně, než absolventi ostatních oborů. U každého důvodu je uvedeno procento absolventů, kteří tento důvod uvedli. Procenta jsou počítána pouze z absolventů, kteří by volili jiný obor vzdělání.

Údaje na této stránce jsou založeny na vyjádření absolventů středních a vyšších odborných škol v období 3 let od ukončení studia. Při hodnocení berte v úvahu, že menší rozdíly mezi obory nejsou příliš významné.

Výběr úrovně vzdělání a oboru:

 
Vyberte úroveň vzdělání:
Zvolená úroveň vzdělání: - nevybráno -
Vyberte obor vzdělání:
Zvolená obor vzdělání: - nevybráno -

Další informace k této problematice

Zpět