Přeskočit navigaci

Přechod absolventů na VOŠ a VŠ podle oborů

Na této stránce získáte informace o přijetí absolventů s maturitou ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách a o jejich úspěšnosti při přechodu do terciárního vzdělávání – to vše v rozlišení podle absolvovaného vzdělání na střední škole. Uvedené hodnoty vycházejí z analýz údajů o absolventech, kteří maturovali a byli přijati k dalšímu studiu v letech 2013.
Nejprve si zvolte druh vzdělání, podrobnější údaje potom můžete získat výběrem skupiny oborů. Následně se Vám zobrazí grafy a tabulky obsahující informace k vybranému druhu vzdělání popř. ke zvolené skupině oborů vzdělání.

ÚDAJE V GRAFECH:
V grafech je znázorněn podíl přijatých ke studiu na vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ) v letech 2013. Dozvíte se, jaký je podíl absolventů jednotlivých typů středních škol a některých skupin oborů vzdělání přihlášených ke studiu na VOŠ a VŠ a podíl přijatých ke studiu na VOŠ a VŠ. Na stránce jsou umístěny dva grafy. Graf vlevo znázorňuje hodnoty Vámi zvoleného absolvovaného vzdělání. Napravo jsou uvedeny hodnoty pro porovnání, buď středních škol jako celku, nebo druhu vzdělání, pro který jste si vybrali skupinu oborů vzdělání.

ÚDAJE V TABULKÁCH:
V tabulkách pod grafy můžete získat informace, do jakých skupin oborů VOŠ a VŠ jsou absolventi zvoleného druhu a skupiny oborů vzdělání nejčastěji přijati a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny skupiny oborů vzdělání VOŠ a VŠ, do kterých jsou zvolení absolventi přijati nejčastěji. Další sloupec pak obsahuje podíl přijatých, tj. podíl absolventů přijatých do dané skupiny VOŠ či VŠ ze všech přijatých absolventů zvoleného středního vzdělání. Úspěšnost při přijímacím řízení je počítána jako podíl přijatých uchazečů dané skupiny oborů a uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení.

Vždy se jedná o absolventy vybraného druhu a skupiny oborů vzdělání.

Výběr druhu vzdělání a skupiny oborů:

 
Vyberte druh vzdělání:
Zvolený druh vzdělání: - nevybráno -
Vyberte skupinu oboru vzdělání:
Zvolená skupina oboru vzdělání: - nevybráno -


Zpět