Přeskočit navigaci

Dodatek k diplomu

*    Europass-dodatek k diplomu (E-DD) je doklad připojený k vysokoškolskému diplomu nebo k diplomu z VOŠ

*    dokument usnadňuje pochopení obsahu dosaženého vzdělání a jeho uznání v zahraničí


Vysoké školy

Europass-dodatek k diplomu vydávají vysoké školy absolventům od r. 1998 v češtině a angličtině na požádání, od roku 2005 pak automaticky s diplomem. Podle Novely zákona č. 552/2005 jsou dodatky k diplomu od roku 2006 vydávány absolventům vysokých škol místo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, a to automaticky s diplomem v češtině a angličtině.

Příklady vyplněného Europass-dodatku k diplomu pro VŠ:

*    Příklad vyplněného E-DD pro VŠ česky (pdf)

*    Příklad vyplněného E-DD pro VŠ anglicky (pdf)


Vyšší odborné školy

Dodatek k diplomu absolventa VOŠ mohou vydávat vyšší odborné školy svým absolventům v češtině a angličtině, a to i zpětně. Národní centrum Europass ČR připravilo pro VOŠ elektronické formuláře Europass-dodatku k diplomu absolventa VOŠ v českém a anglickém jazyce a metodiku tvorby tohoto dokumentu. Vyšší odborné školy je mohou získat na požádání. Vyšší odborná škola, která se rozhodne svým absolventům dodatky vydávat, vyplní příslušné formuláře, přičemž odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných v dodatku, za zabezpečení dokumentu proti zneužití a řídí se při tom pokyny Národního centra Europass ČR.


Příklady vyplněného Europass-dodatku k diplomu pro VOŠ:

*    Příklad vyplněného E-DD pro VOŠ česky (doc)

*    Metodická doporučení a pokyny pro zpracování dokumentu pro VOŠ


Další informace k této problematice

Zpět