Přeskočit navigaci

Mobilita

*    Europass-mobilita (E-M) zaznamenává evropskou studijní stáž, kterou držitel absolvoval od začátku roku 2005 (např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odborná praxe v zahraničí, dobrovolnická práce v nevládních organizacích)

*    dokument vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (např. škola, firma, nevládní organizace)

*    dokument je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU


Evropská studijní stáž je doba, kterou určitá osoba, bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a profesní postavení, stráví v jiné zemi za účelem vzdělání a praxe, a která:

*    probíhá v rámci některého programu Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,

*    nebo splňuje všechna Evropskou unií daná kvalitativní kritéria, která kontroluje Národní centrum Europass ČR prostřednictvím nahlédnutí do smlouvy zúčastněných organizaci o mobilitě.

Dokument Europass-mobilita je možné vydávat i zpětně.


Postup při vydávání Europass-mobility:

1)    Vysílající organizace/národní agentura zprostředkovávající mobilitu zašle NCE ČR základní informace o studijní stáži prostřednictvím tabulky dat:

       Tabulka ´Požadovaná data´ ke stažení

2)    NCE ČR pošle vysílající organizaci/národní agentuře formuláře Europass-mobilita spolu s přidělenými kódy a s pokyny k jejich vyplnění.

3)    Vysílající organizace vyplní část dokumentu Europass-mobilita a mailem pošle hostitelské organizaci (nebo vezme s sebou na přenosném disku odpovědná osoba či jednotlivý účastník mobility), která vyplní zbývající část, vytiskne, potvrdí a předá účastníkovi mobility nebo odpovědné osobě či poštou pošle na adresu vysílající organizace v ČR.

4)    Vysílající organizace formuláře zkontroluje, potvrdí a předá absolventovi studijní stáže.


Příklady vyplněné Europass-mobility

Vzorový příklad vyplněného E-M česky (doc)

Vzorový příklad vyplněného E-M anglicky (pdf)

Další informace k této problematice

Zpět