Přeskočit navigaci

Životopis

*    Europass-životopis (E-CV) je základním dokumentem Europassu

*    vyplňuje si jej každý sám v libovolném jazyce zemí EU

*    za správnost údajů odpovídá držitel dokumentu


Formulář umožňuje občanům systematicky, chronologicky a pružně uvést údaje o svých kvalifikacích, kompetencích a pracovních zkušenostech. Je možné jej průběžně aktualizovat.

Při vyplňování formuláře staženého z internetu je možné odstranit každou kolonku, kterou si držitel nepřeje vyplnit, aby se na obrazovce nebo v tištěné podobě nezobrazily žádné prázdné kolonky.


Europass-životopis je možno vyplňovat:

*    on line v mnoha evropských jazycích na Evropském portálu Europassu

*    elektronicky prostřednictvím staženého formuláře  (popřípadě Formuláře Europass-životopis ve všech jazycích EU)


Příklady vyplněného Europass-životopisu:

Vzorový příklad vyplněného E-CV česky (doc)

Vzorový příklad vyplněného E-CV anglicky (pdf)

Vzorové příklady vyplněných E-CV v dalších jazycích EU


Ke snadnějšímu vyplnění E-CV slouží pokyny pro vyplňování E-CV (pdf).


Evropský slovník dovedností a kompetencí (DISCO) nabízí více jak 60 000 pojmů, které slouží k popisu dovedností a kompetencí v sedmi evropských jazycích. DISCO slouží všem, kteří potřebují rychlý a snadný přístup k této terminologii, např.

*    vyhledávání a překládání jednotlivých pojmů z oblasti dovedností a kvalifikací

*    sestavování a překládání životopisů (strukturovaných podle Europass-životopisu nebo jiných)

Další informace k této problematice

Zpět