Přeskočit navigaci

Europass – pomocník pro školy a vzdělávací instituce

Jaký užitek přináší Europass školám a dalším vzdělávacím institucím?

Střední školy mohou pro své absolventy požádat o vydání Europass – dodatku k osvědčení. V roce 2011 jej obdrželo na 60 000 absolventů středních škol a učilišť, což představuje na tři čtvrtiny všech absolventů středních škol. Europass – dodatek k osvědčení je školám nabízen v českém jazyce a jednom cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).*


Proč Europass – dodatek k osvědčení?

Absolventům usnadňuje Europass - dodatek k osvědčení uznání jejich kvalifikace v případě, že se rozhodnou ucházet o zaměstnání ve svém oboru v zahraničí. Tento dokument popisuje obsah, úroveň, výsledky a kontext studia, které jeho držitel absolvoval. Přikládá se k vysvědčení o maturitní zkoušce, k výučnímu listu nebo k vysvědčení o závěrečné zkoušce. Vztahuje se vždy k určité kvalifikaci – všichni se stejným oborem vzdělání mají tedy i stejný Europass – dodatek k osvědčení.


Jak Europass – dodatek k osvědčení získat?

Školy, které chtějí svým žákům tento dokument poskytnout, se nejprve prostřednictvím online formuláře registrují na webu Národního centra Europass ČR – www.europass.cz/zadosti. Na základě registrace získají heslo, s nímž se pak přihlašují do databáze objednávek dodatků. Zde mimo jiné uvedou i to, kdy chtějí svým absolventům dodatky k osvědčení předat.


Jezdí Vaši studenti do zahraničí?

Studijní pobyty či odborné praxe žáků a studentů v zahraničí lze zaznamenat v dokumentu Europass – mobilita. Škola jako vysílající organizace vyplní jeho část, zbývající doplňuje hostitelská organizace (např. škola nebo firma). Europass – mobilitu je možné vydávat i zpětně.


Zajímají Vás další informace?

Kromě dodatku k osvědčení a mobility zahrnuje Europass další tři dokumenty – životopis, jazykový pas a dodatek k diplomu. Každý zájemce si zvolí, které dokumenty chce využít, pořízení Europassu je bezplatné.

Další ověřené informace o vzdělávacích příležitostech, systémech odborného vzdělávání a výcviku a programech výměn a mobilit lze nalézt na portálu Ploteus (www.ec.europa.eu/ploteus).


*Vysoké školy svým absolventům Europass – dodatek k diplomu ze zákona poskytují. Vyšší odborné školy (VOŠ) tuto povinnost nemají. VOŠ, které mají zájem začít dokumenty vydávat, si mohou od Národního centra Europass ČR vyžádat standardizované formuláře a metodiku pro jejich zpracování.


Zpět