Přeskočit navigaci

Proč by měli zaměstnavatelé požadovat Europass?

Proč by měli zaměstnavatelé požadovat Europass? Aby zjistili, co uchazeč o práci opravdu umí

Na jednu vypsanou pracovní pozici se ve firmách často sejdou desítky životopisů. Jak poznat, čím se liší? Jednou z variant je požadovat Europass – životopis. Obsahuje totiž kolonky, které v jiných životopisech personalista nenajde. „Například v pracovních zkušenostech žadatel uvádí vedle vykonávané pozice a hlavní pracovní náplně také odpovědnost,“ říká Lubomír Valenta z Národního centra Europass (NCE ČR), jež má Europass v České republice na starosti.


Co najdu v Europass – životopisu navíc?

Vyčíst se z něj dá také to, co dalšího potenciálního zaměstnance odlišuje: jeho technické, počítačové, organizační či sociální nebo umělecké dovednosti. „V sekci vzdělání uchazeč zase vyplňuje nejen dosaženou kvalifikaci a titul, ale také profesní dovednosti a hlavní předměty studia. Vypisují se také nejrůznější školení včetně názvu a typu organizace, která jej poskytla,“ dodává Valenta z NCE ČR.

Europass – životopis by měl zaměstnavatelům a jejich personalistům poskytnout jasnou představu o všech dovednostech, kompetencích a přednostech uchazeče. Formát Europass - životopisu je shodný ve všech evropských zemích, dostupný ve všech jazycích EU a poskytovaný zdarma. I proto si jej dosud online vyplnilo více než 10 milionů uživatelů v rámci celé EU. V České republice si jej za posledních pět let vyplnilo více než 300 tisíc zájemců.


Cizí jazyky: certifikát, nebo sebehodnocení?

Pokud je na určité pozici důležitý jazyk či jazyková vybavenost ve firmě jako celku, pak může cenné srovnání poskytnout Europass – jazykový pas. Znalosti a praktické zkušenosti v jednotlivých jazycích se zde uvádějí na základě sebehodnocení – uchazeč sám označí svou pokročilost v oblasti porozumění, mluvení a psaní. Zaznamenává se úroveň podle společného Evropského referenčního rámce. „Uchazeč o práci může pomocí sebehodnocení transparentně a srozumitelně popsat i dílčí dovednosti v jednom či více jazycích, pro které nemá certifikát o složené jazykové zkoušce, a které jsou pro výkon dané pracovní pozice nezbytné,“ říká Michala Čičváková z NCE ČR. Europass – jazyk¬ový pas již využilo na 200 000 zájemců ze zemí EU.


Jak inzerovat volná místa v EU

Další informace o inzerování volných míst v rámci zemí EU či o tom, jak najímat pracovníky v zahraničí, lze hledat na stránkách Evropské služby zaměstnanosti (www.eures.cz) nebo na Evropském portálu pracovní mobility (www.ec.europa.eu/eures).


Kde lze Europass získat?

Kromě životopisu a jazykového pasu zahrnuje Europass ještě další tři dokumenty – dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a mobilitu. Každý zájemci si vybere, který z nich chce využít. Formát každého z nich je jednotný v rámci celé EU. Více informací na stránkách www.europass.cz.

Zpět