Přeskočit navigaci

Úroveň kvalifikace podle EQF

*    Víte, jakou máte úroveň kvalifikace v evropském měřítku?


Svou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací si můžete najít v následující tabulce.


Úroveň EQF

Dosažené vzdělání

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

7

vysokoškolské – magisterský studijní program

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

5

programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

Zdroj: Národní přiřazovací zpráva ČR, NÚV Praha 2012, ISBN 978-80-87652-74-9


Když už víte, jakou úroveň kvalifikace máte, uveďte si ji do životopisu. Pokud jste obdrželi Europass – dodatek k osvědčení v posledních letech (od roku 2012), máte úroveň EQF uvedenou i tam.


*    K čemu se hodí uvedená úroveň EQF?

Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat. Celkem osm úrovní EQF je mezinárodně porovnatelných a popsáno znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.


*    Kde najdete další informace?

Na www.eqf.czZpět