Přeskočit navigaci

Specifické obavy absolventů při vstupu na trh práce

Specifické obavy absolventů středních škol se zdravotním postižením při vstupu na trh práce

Vstup absolventů se zdravotním postižením na trh práce je zpravidla obtížnější než u běžné populace. V souvislosti s tím vyjadřují tito absolventi nejen běžné, ale i specifické obavy ze vstupu na trh práce.

Obavy, které obecně souvisí s přechodem na trh práce a které mohou být u absolventů se zdravotním postižením výraznější:

*    Obavy z nezaměstnanosti (71,5 % absolventů středních škol se ZP)

*    Obavy z nedostatku zkušeností (47 %)

*    Nedostatečná připravenost ze školy (31,4 %)

*    Obavy ze zvládnutí požadavků zaměstnání (39 %)

*    Nízké sebevědomí (30 %)

*    Strach z cizího prostředí (33 %)


Specifické obavy související se zdravotním postižením:

*    Obavy z předsudků zaměstnavatelů a kolegů (33 %)

*    Obavy z problémů spojených s postižením, např. potřeba pomůcek, bezbariérové prostředí,… (18,5 %)


Obavy absolventů se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce – podle druhu postižení

Obavy absolventů se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce se liší podle druhu postižení, podrobnosti jsou uvedeny v tabulce:


Druh postižení

Míra obav

Oblasti, ve kterých mají absolventi s tímto druhem postižením nejvýraznější obavy

Absolventi s více vadami

Vysoké obavy ze vstupu na trh práce

Nezaměstnanost 84 %

Zvládnutí požadavků zaměstnání 58 %

Nedostatek zkušeností 59 %

Předsudky zaměstnavatelů 44 %

Pocit nízkého sebevědomí 44 %

Absolventi s tělesným postižením

Vysoké obavy ze vstupu na trh práce

Předsudky zaměstnavatelů 47 % Nevhodné podmínky (chybějící bezbariérový přístup a další) 47 %

Zvládnutí požadavků zaměstnání 49 %


Absolventi se zrakovým postižením

Značné obavy

Nezaměstnanost 73 %

Předsudky zaměstnavatelů 41 %

Nízké sebevědomí 51 %

Cizí prostředí 37 %


Absolventi se sluchovým postižením

Značné obavy

Předsudky zaměstnavatelů 44 %

Cizí prostředí 38 %


Lehčí mentální postižení

Značné obavy

Zvládání požadavků zaměstnání 42 %

Cizí prostředí 37 %

Specifické poruchy učení

Relativně nižší obavy

Nedostatek zkušeností 44 %


Tabulka: Podrobné srovnání obav absolventů středních škol se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce - podle druhu postižení (v % kladných odpovědí)


Nezaměstnanosti

Nedostatečné připravenosti ze školy

Předsudků zaměstnavatele a kolegů

Problémů spojených s postižením (dojíždění, pomůcky, bezbariérový přístup,…)

Nízkého sebevědomí

Nedostatku zkušeností

Problémů se zvládnutím požadavků v zaměstnání

Sluchové

63,6

30,9

43,9

21,2

30,3

48,5

37,3

Zrakové

72,7

29,8

40,7

26,5

51,2

52,4

35,3

Tělesné

78,7

33,9

46,6

46,7

28,1

58,0

48,8

Mentální (lehčí)

69,9

31,9

30,1

16,7

29,3

45,1

42,4

Více vad

84,1

30,0

44,3

34,2

44,2

58,8

57,5

Specif. poruchy učení

67,7

30,5

24,0

6,6

23,7

43,8

31,1

Celkem-bez rozlišení

druhu postižení

71,5

31,4

33,0

18,5

30,0

46,9

39,3


Specifické obavy absolventů se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce – podle formy integrace

Obavy absolventů se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce se liší i podle formy integrace. Výraznější obavy mají absolventi speciálních škol, a to zejména v oblasti:

*    Obav z předsudků zaměstnavatelů

*    Problémů spojených se zdravotním postižením a jeho kompenzací

*    Obav z cizího prostředí

Naopak obě skupiny se příliš neliší z hlediska:

*    Obav z nižší připravenosti pro vstup na trh práce

*    Nižšího sebevědomí


Tabulka: Podrobné srovnání obav absolventů středních škol se zdravotním postižením v souvislosti se vstupem na trh práce – podle formy integrace (v % kladných odpovědí)


Nezaměstnanosti

Nedostatečné připravenosti ze školy

Předsudků zaměstnavatele a kolegů

Problémů spojených s postižením (dojíždění, pomůcky, bezbariérový přístup,…)

Nízkého sebevědomí

Nedostatku zkušeností

Problémů se zvládnutím požadavků v zaměstnání

Speciální škola

70,1

34,7

38,9

23,7

33,3

51,4

41,2

Speciální třída v běžné škole

75,1

31,8

28,5

17,1

30,5

44,4

41,1

Běžná škola

69,6

26,9

29,7

12,6

25,1

43,6

34,8

Celkem-bez rozlišení formy integrace

71,4

31,6

33,1

18,5

30,0

47,0

39,3Zpět