Přeskočit navigaci

Webové stránky pro zaměstnávání OZP

Webové stránky pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Webové stránky pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Webové stránky mohou být vhodným nástrojem pro usnadnění kontaktů mezi OZP a potenciálními zaměstnavateli. V tomto textu uvádíme seznam vybraných kontaktů a webových stránek, které jsou zaměřeny na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to jak pro tyto osoby, tak i pro potenciální zaměstnavatele.

Tento seznam byl vytvořen v roce 2012 a zahrnuje pouze vybrané webové stránky (nejedná se o kompletní seznam).

Příklady webových stránek pro osoby se ZP, které hledají práci i zaměstnavatele, kteří potřebují vyhledat vhodného pracovníka se ZP a informace o zaměstnávání OZP


Webové stránky

Popis – zaměření

Ukázka stránky

www.praceprozp.cz

Portál je zaměřen na potřeby osob se zdravotním postižením, zejména na zprostředkování pomoci v uplatnění na trhu práce. Obsahuje informační část, kde je možné se dozvědět vše kolem legislativy, dále pak tržiště pracovních nabídek a poptávek, kontaktů na podporovaná zaměstnání a chráněné dílny a v neposlední řadě i oblast vzdělávání.


http://www.prace.cz/ozp/Portál obsahuje samostatnou sekci pro vyhledávání pracovního místa - "Nabídky pro OZP“ a řadu informací zaměřených na zaměstnávání OZP.

http://burzaprace.kontobariery.cz

Burza práce je jedním z projektů Konta BARIÉRY, který má přispět ke snadnějšímu uplatnění výhradně zdravotně postižených na trhu práce. Hendikepovaní uchazeči o zaměstnání naleznou na portálu databázi pracovních nabídek přímo určenou pouze jim. Aktuální nabídku pozic je možno dostávat i na email. Uchazeči zde naleznou důležité informace a praktické rady, třeba jak správně napsat životopis, jak se připravit na pohovor, o různých školeních, workshopech, o možnostech dalšího vzdělávání nebo o speciálních projektech zaměstnávání.

http://www.helpnet.czInformační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Informace jsou tříděny podle základních skupin postižení a podle průřezových témat, například sociální služby, legislativa, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se zdravotním postižením,…


http://www.pracepostizenych.cz/Zviditelnění kvalitní práce osob se zdravotním postižením a podpora sociálních firem, které je zaměstnávají. V rámci stránek jsou uvedeny prověřené společnosti, které zaměstnávají osoby se ZP, poskytují jim potřebnou podporu i pracovní podmínky a mají licenci k užívání ochranné známky Práce postižených.

http://www.prace-jinak.cz/


Pracovní portál Práce-jinak je platformou pro bezplatnou nabídku a poptávku různých forem alternativních pracovních úvazků. Portál je otevřený požadavkům a nárokům zaměstnavatelů i představám potenciálních zájemců o zaměstnání v režimu nestandardní pracovní doby (např. rodičům na mateřské a rodičovské dovolené, osobám se ZP,…)

http://www.rytmus.org/stejnasance/index.php/hlavni-menu


Portál je určen lidem se zdravotním nebo jiným znevýhodněním, kteří hledají práci. Nabízí službu „Podporované zaměstnávání“. Dále obsahuje informace pro zaměstnavatele OZP.

http://www.unie-pz.cz/2-unie/8-kdo-jsme.html


Stránky České unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ). Jde o nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice.

http://www.nfozp.cz/


Stránky Národního fondu pro podporu zaměstnávání OZP, jehož hlavním posláním je cíleně pomáhat, informovat, podporovat a spojovat zdravé a nemocné, při podpoře zaměstnávání osob s hendikepem. Obsahuje řadu informací pro potenciální zaměstnavatele OZP, dále informace o projektech, kampaních a řadu kontaktů.Zpět