Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v sekundárním sektoru - 2004

Kalousková, P. – Štastnová, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.

Praha, NÚOV 2004.

Publikace přináší výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování jednak názorů a potřeb zaměstnavatelů týkajících se požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků, jednak nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

pdf Potreby_zamestnavatelu-2004.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět