Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciární sféře - 2006

Kalousková, P.

Praha, NÚOV 2006, 38 stran.

Publikace přináší výsledky dotazníkového šetření orientovaného na zjišťování názorů a potřeb zaměstnavatelů působících v terciární sféře, tzn. v sektoru služeb. Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

pdf Potreby_zamestnavatelu-tercialni_sfera-2006.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět