Přeskočit navigaci

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU – 2014/15

VOJTĚCH, J., PATEROVÁ P.

Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2015. 48 stran.

Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání v momentu jeho zahájení prostřednictvím vývoje počtu a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtu přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2009 až 2014.

Druhá část publikace se zabývá situací mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU, a to zejména ve vztahu k jejich vzdělanosti a nezaměstnanosti. Analyzuje vzdělanostní strukturu mladých, zabývá se předčasnými odchody ze vzdělávání, porovnává rozdíly mezi mírou nezaměstnanosti mladých a celkovou nezaměstnaností v jednotlivých státech EU a podrobněji analyzuje také časový vývoj těchto ukazatelů. Pozornost je věnována také tzv. skupině NEET a aktuálním opatřením ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí.

pdf F-9.0.100_Vyvoj_vzdelanostni_a_oborove_struktury_zaku_a_studentu_ve_strednim_a_vyssim_odbornem_vzdel.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět