Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015 (předběžná zpráva - duben 2015)

Mgr. Martin Úlovec, Ing. Jiří Vojtěch

Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2015.

Předběžná zpráva stručně informuje o situaci absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce v prvním roce po ukončení studia. Kromě údajů o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů škol jsou zde uvedena především srovnání měr nezaměstnanosti čerstvých absolventů v dubnu 2015 oproti stavu v dubnu 2014, a to v členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání.

pdf F-9.0.104_Nezamestnanost_absolventu_skol_se_strednim_a_vyssim_odbornym_vzdelanim__2015_(predbezna_zp.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět