Přeskočit navigaci

Metodika využití příkladů dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním (zdravotním i sociálním) v praxi škol

Gajdošová J., Trhlíková J.

Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2015.

Předkládaná metodika využití příkladů dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním (zdravotním i sociálním) v praxi škol vznikla v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, v návaznosti na dlouhodobou aktivitu sběru příkladů dobré praxe z oblasti předčasných odchodů ze škol a podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním.

Metodika představuje nejnovější příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním, které do jisté míry navazují na příklady dobré praxe z oblasti prevence a intervence předčasných odchodů ze škol, jelikož právě žáci se znevýhodněním představují skupinu žáků nejvíce ohroženou předčasným opuštěním školní docházky. Metodika využití příkladů dobrých praxí by měla školám sloužit jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi či pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či dalšími sociálními partnery.

pdf F-9.0.105_Metodika_vyuziti_prikladu_dobrych_praxi_v_oblasti_podpory_vzdelavani_a_integrace_zaku_se_z.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět