Přeskočit navigaci

Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: STROJÍRENSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů

Praha: NÚV, 2013.

Materiál obsahuje důležité a dostupné informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví STROJÍRENSTVÍ.

Vzhledem ke svému charakteru by tato publikace měla sloužit především představitelům MŠMT, MPSV a krajských úřadů, zástupcům zaměstnavatelů ve strojírenství, členům oborových skupin a sektorových rad, které potřebují informace z oblasti strojírenství ad.

pdf F-9.0.116_Absolventi_strednich_skol_a_trh_prace__odvetvi_STROJIRENSTVI.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět