Přeskočit navigaci

Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů

Praha: NÚV, 2014.

Materiál obsahuje důležité a dostupné informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví ZEMĚDĚLSTVÍ.

Vzhledem ke svému charakteru by tato publikace měla sloužit především představitelům MŠMT, MPSV a krajských úřadů, zástupcům zaměstnavatelů v zemědělském odvětví, členům oborových skupin a sektorových rad pro oblast zemědělství ad.

pdf F-9.0.120_Absolventi_strednich_skol_a_trh_prace__odvetvi_ZEMEDELSTVI.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět