Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015

Mgr. Martin Úlovec

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2015, 48 stran.

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2015, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2014). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje také údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je rovněž doplněna o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2014.

pdf F-9.0.126_Nezamestnanost_absolventu_skol_se_strednim_a_vyssim_odbornym_vzdelanim__2015.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět