Přeskočit navigaci

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2014

Mgr. Gabriela Doležalová

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2015, 68 stran.

Publikace analyzuje strukturu zaměstnanosti v hlavních profesních třídách i dílčích podtřídách a její změny od počátku 90. let až do současnosti. Tento vývoj v rámci profesních tříd je hodnocen z několika úhlů pohledu. Jsou sledovány změny počtů a podílů pracovníků, věková a vzdělanostní struktura, průměrná délka vzdělávání pracovníků a zaměstnanost v dané třídě v jednotlivých regionech. Významné je i porovnání struktury zaměstnanosti pracovníků se strukturou absolventů. 

Studie navazuje na dříve vydané a tematicky stejně zaměřené publikace z let 1999, 2002, 2006 a 2010. Vzhledem ke stejné použité metodice v této a předchozích publikacích je možné profesní strukturu pracovních sil sledovat v dlouhodobějším časovém horizontu.

pdf F-9.0.127_Analyza_profesni_struktury_pracovnich_sil_a_struktury_absolventu_z_pohledu_sfery_vzdelavan.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět