Přeskočit navigaci

Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů.

Ing. Jana Trhlíková

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2015, 53 stran.

Studie mapuje situaci budoucích absolventů středních odborných škol v období jejich vstupu na trh práce, případně do terciárního vzdělávání. Data vycházejí z dotazníkového šetření žáků posledních ročníků středních odborných škol, které se uskutečnilo v průběhu roku 2015 a které navazuje na průzkumy již dříve realizované v NÚV. Analýza se zaměřuje především na zpětné zhodnocení získaného vzdělání a pracovní a studijní záměry absolventů, a to v porovnání absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie H) a středního vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie M). Šetření vychází z longitudinálního přístupu, kdy data za každého absolventa jsou sbírána opakovaně v několika následných časových bodech, což umožňuje sledovat konkrétní studijní a profesní dráhy absolventů a porovnat změny v jejich postavení i názorech v průběhu nejdůležitějších let přechodového období. Z hlediska celkové koncepce šetření přináší tato studie výsledky první etapy, na kterou naváže dotazování absolventů s odstupem 3 a 6 let od ukončení studia, což umožní komplexní zmapování přechodu absolventů na trh práce.

pdf F-9.0.128_Prechod_absolventu_strednich_skol_na_trh_prace__I._etapa..pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět