Přeskočit navigaci

Pohled absolventů odborných škol na volbu oboru vzdělání, připravenost a uplatnění v praxi

Trhlíková, J.

Praha, NÚOV 2006, 36 stran.

Publikace s názvem „Pohled absolventů odborných škol na volbu oboru vzdělání, připravenost a uplatnění v praxi“ vychází z dat získaných v rámci dlouhodobého systémového projektu VIP Kariéra. Publikace shrnuje poznatky dříve prováděných šetření budoucích absolventů před ukončením jejich studia na SOU, SOŠ nebo VOŠ. Vzájemné srovnání absolventů SOU, SOŠ a VOŠ přináší zajímavé výsledky, které ukazují odlišnosti v motivaci i způsobu rozhodování o volbě školy a studijního oboru, vztahu absolventů k vystudovanému oboru, stabilitě profesní volby i připravenosti pro vstup do praxe na jednotlivých úrovních studia. Šetření zahrnuje i podrobnější charakteristiku situace absolventů vybraných skupin oborů, což umožňuje identifikovat specifika a slabá místa v odborné přípravě v jednotlivých oborech, upozorňuje na problémy s uplatněním nebo nezájmem absolventů některých oborů ve svém oboru pracovat.

pdf Pohled_absolv_SOU_SOŠ_VOŠ_na_volbu_oboru-2006.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět