Přeskočit navigaci

Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé

Mgr. Gabriela Doležalová

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2016, 48 stran.

Studie se zaměřuje na zhodnocení situace na trhu práce z hlediska nabídky volných míst evidovaných ÚP. Cílem je sledovat vývoj počtu volných pracovních míst evidovaných úřadem práce v kontextu s vývojem míry nezaměstnanosti na celorepublikové úrovni. Studie analyzuje strukturu volných pracovních míst podle profese, identifikuje nejžádanější profese a srovnává se strukturou pracovní síly. Zhodnocuje nabídku volných pracovních míst podle požadovaného vzdělání a požadavků na praxi. Pozornost je dále soustředěna na možnosti uplatnění absolventů škol a mladistvých, kde je monitorována struktura volných pracovních míst vhodných pro absolventy podle profese, oboru zaměstnání a druhu pracovního úvazku. Jsou uvedeny i přílohy s vývojem v jednotlivých krajích.

pdf F-9.0.132_Nabidka_volnych_mist_evidovanych_Uradem_prace_CR_se_zamerenim_na_nabidku_pro_absolventy_sk.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět