Přeskočit navigaci

Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa – šetření 2015. Srovnání vybraných skupin učebních a maturitních oborů

Ing. Jana Trhlíková

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2016, 55 stran.

Studie vychází z dotazníkového šetření žáků posledních ročníků středních odborných škol realizovaného v roce 2015 a zaměřuje se na srovnání vybraných skupin maturitních i učebních oborů. Sleduje tyto rozdíly z hlediska kariérového rozhodování žáků, spokojenosti s různými aspekty studia i se získanými kompetencemi a rovněž z pohledu jejich dalších pracovních a studijních plánů, zejména zájmu pracovat v oboru.

Šetření vychází z longitudinálního přístupu, kdy data za každého absolventa jsou sbírána opakovaně v několika následných časových bodech, což umožňuje sledovat konkrétní studijní a profesní dráhy absolventů a porovnat změny v jejich postavení i názorech v průběhu nejdůležitějších let přechodového období. Z hlediska celkové koncepce šetření přináší tato studie výsledky první etapy, na kterou naváže dotazování absolventů s odstupem 3 a 6 let od ukončení studia, což umožní komplexní zmapování přechodu absolventů na trh práce.

pdf F-9.0.133_Prechod_absolventu_strednich_skol_na_trh_prace__I._etapa__setreni_2015._Srovnani_vybranych.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět