Přeskočit navigaci

Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa - šetření 2015. Profily vybraných skupin učebních a maturitních oborů

Ing. Jana Trhlíková

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2016, 55 stran.

Studie prezentuje výsledky analýz ze šetření žáků středních odborných škol realizovaného v roce 2015. Materiál navazuje na předchozí analýzy datového souboru. Průřezové zpracování přináší souhrnný pohled na vybrané skupiny učebních a maturitních oborů, které jsou charakterizovány z pohledu volby oboru, spokojenosti se studiem i z hlediska dalších studijních a pracovních záměrů žáků. Vytvořeny jsou tak základní charakteristické profily 23 skupin vybraných učebních a maturitních oborů. Publikace umožňuje jejich vzájemné porovnání i vymezení silných a slabých stránek jednotlivých skupin. Součástí jsou rovněž přehledové tabulky obsahující data týkající se jednotlivých tematických okruhů.

pdf F-9.0.134_Prechod_absolventu_strednich_skol_na_trh_prace__I._Etapa__setreni_2015._Profily_vybranych_.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět