Přeskočit navigaci

Přechod absolventů VOŠ do praxe a jejich uplatnění. – I. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.

1. vydání. Praha, NÚOV 2005, 74 stran.

Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra a analyzuje výsledky šetření názorů studentů VOŠ bezprostředně před ukončením studia, v rámci první fáze longitudinálního šetření, jehož další etapy proběhnou se stejnými respondenty po 3 a 6 letech. Výběr škol a respondentů byl proveden tak, aby byl reprezentativní z hlediska skupin oborů i míry nezaměstnanosti v jednotlivých okresech. Publikace má, vedle úvodu, tři základní části s odlišnou strukturací přinášených informací. První část - kapitola 2 - přináší pohled na situaci absolventů VOŠ jako celku, pozornost je věnována zejména hodnocení úrovně získaného vzdělání a pracovních a studijních záměrů budoucích absolventů. Druhá část – kapitola 3 - je věnována porovnání sledovaných jevů v jednotlivých skupinách oborů VOŠ. Tento komparativní pohled umožňuje odhalit specifika a problémy v jednotlivých skupinách oborů. Třetí část – kapitola 4 - obsahuje charakteristické profily jednotlivých sledovaných oborů nebo skupin oborů a umožňuje podrobný náhled na situaci v dané skupině oborů.V rámci tematiky „Přechod absolventů“ byly dosud realizovány výzkumy absolventů učebních oborů, a to v závěru jejich studia a třetí rok po ukončení školní přípravy a rovněž první etapa výzkumu přechodu absolventů SOŠ. Byly tak získány důležité informace o vzdělávací cestě absolventů, jejich pracovních a studijních záměrech i připravenosti pro trh práce. Pozornost byla věnována i aktivitě studentů při hledání zaměstnání a jejich zájmu uplatnit se ve vystudovaném oboru. Výsledky dosud provedených šetření jsou k dispozici na www.nuov.cz.

pdf Prechod_absolv_VOS_do_praxe-1.etapa-2005.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět