Přeskočit navigaci

Přechod absolventů SŠ do terciárního vzdělávání - 2006

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.

Praha, NÚOV 2006, 67 stran.

Publikace mapuje situaci absolventů středoškolských oborů ukončených maturitou, kteří se ucházejí o přijetí do terciárního vzdělávání bezprostředně po ukončení střední školy. Předmětem šetření je dostupnost tohoto vzdělávání, a to v podobě analýzy zájmu absolventů středních škol o vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání (podíl přihlášených) a jejich úspěšnosti při přijímacím řízení (podíl přijatých), a to nejen v rozčlenění podle druhů vzdělávání (gymnaziální obory, lycea, maturitní obory SOŠ a SOU a obory nástavbového studia), ale i v podrobném členění podle skupin oborů. Významnou součástí práce je zmapování směřování absolventů jednotlivých skupin středoškolských oborů do oborových skupin terciárního vzdělávání. Přehlednosti přispívají kapitoly, které srovnávají situaci absolventů při přechodu do terciárního vzdělávání jak podle jednotlivých druhů vzdělání, tak podle skupin oborů vzdělání.

pdf Prechod_absolv_SS_do_terciarniho_vzdelani-2006.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět