Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru - 2007

Kalousková, P.

Praha, NÚOV 2007, 35 stran.

Publikace přináší výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího názory a potřeby zaměstnavatelů působících v kvartérním sektoru, tzn. ve sféře finančního zprostředkování, činností v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelských činností, ve veřejné správě, ve sféře vzdělávání, zdravotní a sociální péče a ostatních, veřejných a sociálních služeb. Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

pdf Potreby zamestnavatelu kvarter 07.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět