Přeskočit navigaci

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006

Burdová, J.

Praha, NÚOV 2007, 36 stran.

Šetření názorů pracovníků úřadů práce představuje důležitý článek komplexního pohledu na situaci absolventů a mladých lidí na trhu práce. Publikace analyzuje vývoj nezaměstnanosti absolventů škol a obecné příčiny jejího vzniku, identifikovány jsou rovněž obory s nejvyššími počty nezaměstnaných absolventů evidovaných ÚP a příčiny jejich špatného umisťování. Pozornost je zaměřena také na problematiku volných pracovních míst; identifikovány jsou jednak profese nejčastěji zastoupené v nabídce volných pracovních míst ÚP a šance absolventů na uplatnění, jednak obory s převisem nabídky pracovních míst nad poptávkou ze strany absolventů škol. Analyzovány jsou dále faktory důležité pro dobré uplatnění absolventů škol na trhu práce včetně hodnocení důležitosti vybraných kompetencí absolventů a pozornost je věnována i nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti zaměřených na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí. Na závěr se publikace se zabývá formami spolupráce úřadů práce se školami.

pdf Nazory UP 06.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět