Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur (2007-08)

Šťastnová, P. - Kalousková, P. - Úlovcová, H. -  Vojtěch, J.

Praha, NÚOV 2008, 89 stran.

Monitorování inzerce a názorů pracovníků personálních agentur představuje jeden ze způsobů zachycení potřeb zaměstnavatelských subjektů. Formou inzerátů vyjadřují zaměstnavatelé nároky, představy a požadavky na své budoucí zaměstnance. Rozsáhlé informace o potřebách zaměstnavatelů a možnostech uplatnění na trhu práce mají také pracovníci personálních agentur. Předkládaná analýza je součástí projektu Vzdělání – Informace – Poradenství – VIP Kariéra a prezentuje výsledky druhé vlny šetření, která proběhla na přelomu let 2007/2008. Materiál je rozdělen do dvou hlavních částí. První z nich je věnována rozboru struktury nabízených pracovních příležitostí v médiích, konkrétně v denním tisku včetně vybraných inzertních periodik a na internetu. Druhá část pak analyzuje názory pracovníků personálních, resp. pracovních agentur. Hlavním cílem je získat informace o potřebách zaměstnavatelů, tedy těch, jejichž role na trhu práce je velmi výrazná. Současně je tato analýza zaměřena na srovnání výsledků získaných v jednotlivých vlnách šetření. Materiál je určen jak odborníkům v oblasti trhu práce, tak uchazečům o zaměstnání, zájemcům o střední a terciární vzdělávání i absolventům škol. Potenciálními uživateli jsou i subjekty veřejné a státní správy, dále úřady práce a poradenské instituce. Získané výsledky mohou ve své práci využít i střední a vyšší odborné školy, pro které zmíněný materiál může tvořit významný zdroj informací o dovednostech požadovaných na trhu pracovních příležitostí.

pdf F-9.0.23-Ka_Potreby_zamestnavatelu_z_pohledu_analyzy_inzertni_nabidky_zamestnani_a_nazoru_pracovniku_personalnich_agentur_(2007-08).pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět