Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – souhrnný pohled

Kalousková, P., Vojtěch, J.

Praha, NÚOV 2008, 44 stran.

Publikace byla zpracovaná v rámci systémového projektu VIP Kariéra. Přináší souhrnný a komparativní pohled na dílčí dotazníková šetření, která již byla v rámci této aktivity zaměřené na výzkum potřeb zaměstnavatelů v minulých letech realizována. Jedná se o šetření v průmyslovém sektoru (v roce 2004), v sektoru služeb (v roce 2006) a v kvartérním sektoru (v roce 2007). Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

pdf F-9.0.27-12_Potreby_zamestnavatelu_a_pripravenost_absolventu_skol_-_souhrnny_pohled.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět