Přeskočit navigaci

Analýza profesní struktury pracovních sil v ČR z pohledu sféry vzdělávání – 2006

Doležalová, G., Sukup. R.

Praha, NÚOV 2007, 80 stran.

Publikace navazuje na předešlé studie z let 2003 a 1999. Mapuje stav a vývoj zaměstnanosti v kontextu hospodářského a politického vývoje, a to nejen celkově, ale i v jednotlivých třídách a podtřídách zaměstnání a z pohledu odvětví. Na základě výpočtů podrobně zjišťuje trendy proměn profesní a vzdělanostní struktury zaměstnanosti v konkrétních podtřídách zaměstnání a vysvětluje příčiny aktuální situace.

Studie přináší také srovnání stavu a vývoje zaměstnanosti pracovníků se strukturou absolventů vstupujících na trh práce. Kromě celkového pohledu hodnotí strukturu připravovaných žáků z pohledu tříd zaměstnání a podle počtu zaměstnaných členěných dle skupin oborů.

Veškeré analýzy jsou doplněny grafy ilustrujícími dlouhodobý vývoj, podrobnými tabulkami konkrétních hodnot a trendů a přehlednými mapkami, které dokreslují strukturu zaměstnanosti z regionálního pohledu.

pdf F-9.0.28-Vo_Analyza_profesni_struktury_pracovnich_sil_v_CR_z_pohledu_sfery_vzdelavani_-_2006.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět