Přeskočit navigaci

Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce

Křížová, E., Trhlíková, J., Úlovcová, H., Vojtěch, J.

Praha, NÚOV 2008, 33 stran.

Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra a mapuje situaci absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem s odstupem tří let od ukončení tohoto studia. Pozornost je věnována především tomu, jak tito absolventi hodnotí úroveň získaných odborných i praktických znalostí, porovnávány jsou plány a úspěšnost absolventů při realizaci studijní a profesní dráhy i posuny v názorech na profesní volbu z hlediska uplatnění na trhu práce nebo pokračování v terciárním vzdělávání. Publikace také srovnává získané údaje v rozdělení podle vybraných skupin oborů, což umožňuje identifikovat určité specifické problémy v těchto skupinách oborů. Závěr studie obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých vybraných skupin oborů.

pdf F-9.0.30-Tr_Prechod_absolventu_maturitnich_oboru_SOU_do_praxe_a_jejich_uplatneni_na_trhu_prace.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět