Přeskočit navigaci

Připravenost absolventů SOŠ na uplatnění v praxi

Trhlíková, J., Vojtěch, J., Úlovcová, H.

Praha, NÚOV 2008, 32 stran.

Studie “Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi“ zpracovaná v rámci systémového projektu VIP Kariéra se zabývá problematikou, která představuje důležitý článek komplexního pohledu na situaci absolventů a mladých lidí na trhu práce v ČR. Prezentuje situaci absolventů tří odlišných typů středních škol: absolventů oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem a oborů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou, tři roky od ukončení studia. Tematicky i metodologicky vychází z dat získanými v průběhu dříve realizovaných jednotlivých šetření, která se konala: u vyučených v roce 2003, u vyučených s maturitou v roce 2008 a u maturantů SOŠ v roce 2007. Jako základní výzkumná technika byl použit standardizovaný dotazník. Respondenty byli mladí lidé, kteří úspěšně ukončili daný typ školy před třemi lety. Publikace je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola obsahuje informace o metodice a realizaci výzkumu a sběru dat. Druhá kapitola přináší srovnání situace absolventů sledovaných typů vzdělání. Třetí kapitola ukazuje získané údaje v rozdělení podle vybraných skupin oborů, což umožňuje identifikovat určité specifické problémy i dostatečnost úrovně vzdělání pro výkon profese. Ve čtvrté závěrečné kapitole je uvedeno shrnutí nejdůležitějších poznatků. Publikace se zabývá problematikou, která je dlouhodobě předmětem řadou diskuzí mezi školami, zaměstnavateli, odbory, apod. Informace a průzkumy v této oblasti v ČR bohužel stále chybí. Z tohoto pohledu lze proto studii považovat za velmi užitečnou a potřebnou. Jedná se o velmi zajímavý informační zdroj, který je určen jak pro poradce, poradenské instituce, školy a zájemce o střední a terciární vzdělávání, tak i pro subjekty veřejné a státní správy, úřady práce, apod.

pdf F-9.0.31-Tr_Pripravenost_absolventu_strednich_odbornych_skol_na_uplatneni_v_praxi.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět