Přeskočit navigaci

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v zemědělské sféře

Burdová, J. - Paterová, P.

Praha: NÚOV 2009, 27 stran.

Publikace přináší výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího názory a potřeby zaměstnavatelů působících v zemědělské sféře a doplňuje řadu předchozích šetření v průmyslovém sektoru (r.2004), v sektoru služeb (r.2006) a v kvartérním sektoru (r.2007). Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.

pdf F-9.0.40-XX_Potreby_zamestnavatelu_a_pripravenost_absolventu_skol_-_setreni_v_zemedelske_sfere.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět