Přeskočit navigaci

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize

Skácelová, P. – Vojtěch, J.

Praha: NÚOV 2009, 33 stran.

Publikace obsahuje výsledky dotazníkového šetření, provedeného na konci května 2009 na úřadech práce. V rámci šetření byly zjišťovány názory pracovníků úřadů práce na problematiku uplatnění absolventů škol na trhu práce – v období ekonomické krize.  Vedle dostupných informací o počtech nezaměstnaných absolventů tedy publikace přináší i důležitý kvalitativní pohled na situaci absolventů na trhu práce.

V této souvislosti byly zjišťovány příčiny většího zastoupení absolventů některých oborů v evidenci úřadů práce, profese a obory vzdělání žádané  ze strany zaměstnavatelů, šance absolventů získat zaměstnání i důvody možných problémů v uplatnění absolventů.  Rovněž byly zjišťovány obory, jejichž letošní absolventi by měli nebo neměli mít problémy při uplatnění na trhu práce, a důvody tohoto stavu. Pozornost byla zaměřena také na faktory ovlivňujících dobré uplatnění absolventů škol, hodnocení důležitosti znalostí, dovedností a schopností absolventů různých stupňů vzdělání a hlavní problémy přechodu žáků a studentů do praxe. Publikace vznikla v rámci systémového projektu VIP Kariéra, který byl spolufinancován ESF.

pdf F-9.0.42-Vo_Nazory_pracovniku_uradu_prace_na_uplatneni_absolventu_skol_v_obdobi_ekonomicke_krize.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět