Přeskočit navigaci

Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09

Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří.

Praha: NÚOV, 2010. 48 stran.

Materiál vznikl v rámci činnosti oddělení analýz trhu práce NÚOV. Publikace mapuje vývoj skutečně realizované vzdělávací nabídky středních škol na základě údajů ÚIV o počtech žáků a studentů ve středním vzdělávání v uvedených školních rocích. Část publikace je věnována informacím o soustavě středních škol a o jejich změnách v čase z pohledu zřizovatelů škol, územního členění, velikosti školy či rozmanitosti realizovaného vzdělávání. Dále publikace poskytuje rovněž přehled o vývoji počtu vyučovaných oborů vzdělání v členění podle kategorií vzdělání, skupin oborů vzdělání, forem vzdělání apod. Nejobsáhlejší část publikace se pak věnuje popisu vývoje početnosti a struktury školoborů v daných letech (označení „školobor“ představuje jeden obor vzdělání vyučovaný na jedné škole). Také tyto podrobné informace jsou uváděny v členění podle kategorií vzdělání, oborů vzdělání a jejich skupin. V závěru je pozornost věnována i realizaci první etapy kurikulární reformy ve středním odborném školství.

pdf F-9.0.47-Vo_Analyza_realizovane_vzdelavaci_nabidky_strednich_skol_ve_skolnich_rocich_1998_99,_2003_0.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět