Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010

Burdová, J. – Chamoutová, D.

Praha: NÚOV 2010, 68 stran.

Publikace zpracovaná v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy navazuje na každoročně vydávané studie o uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce.

V první části jsou uvedeny informace a vývojové řady týkající se počtu absolventů škol i počtu nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých. Stěžejní část publikace pak podrobně analyzuje míru nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol a to ve členění podle kategorií vzdělání a skupin oborů vzdělání. Ukazatele jsou vztaženy k dubnovým datům, která jsou pro sledování absorpce absolventů na trhu práce nejvhodnější. Je zde zachycen také vývoj nezaměstnanosti absolventů škol v posledních třech letech, což umožňuje srovnávat nové údaje s předchozími lety a odhadovat, po kterých absolventech je na trhu práce silnější poptávka a naopak. Část publikace seznamuje také s dlouhodobou nezaměstnaností absolventů škol a na závěr jsou uvedeny dílčí přehledy o nezaměstnanosti absolventů škol jednotlivých krajů.

Díky šíři a hloubce zpracování tématu, a také díky zachování standardizované podoby výstupu, poskytuje publikace ucelený pohled na nezaměstnanost absolventů škol v ČR a okrajově i v krajích.

 

 

pdf F-9.0.48-Fe_Nezamestnanost_absolventu_skol_se_strednim_a_vyssim_odbornym_vzdelanim_-_2010.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět