Přeskočit navigaci

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU – 2010/11

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela.

Praha: NÚOV, 2011. 52 stran.

Publikace informuje o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků středního vzdělávání, u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoji počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i v členění dle krajů. Publikace poskytuje rovněž informace o vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2005 až 2010. Ve druhé části se zabývá ekonomickou pozicí České republiky v rámci Evropské unie, dále nabízí porovnání vzdělanostní struktury mladých zaměstnaných v ČR s průměrem za EU15 a s několika vybranými členskými státy, a v neposlední řadě se věnuje porovnání míry nezaměstnanosti mladých s celkovou mírou nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech EU, nezaměstnanosti mladých lidí dle úrovně dosaženého vzdělání a dlouhodobé nezaměstnanosti mladých.

pdf F-9.0.56-Vo_Vyvoj_vzdelanostni_a_oborove_struktury_zaku_a_studentu_ve_strednim_a_vyssim_odbornem_vzd.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět