Přeskočit navigaci

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2010

Doležalová G., Vojtěch J.

1. vydání. Praha, NÚV 2011, 68 stran.

Analytická studie popisuje strukturu zaměstnanosti v hlavních profesních třídách, a její změny od počátku devadesátých let až po současnost. Změny v profesní struktuře jsou odrazem proměny hospodářského významu odvětví. Vývoj zaměstnanosti v rámci jednotlivých profesních tříd je hodnocen z několika úhlů pohledu (změny počtů a podílů pracovníků, věková a vzdělanostní struktura, průměrná délka vzdělávání pracovníků a význam třídy z regionálního pohledu).

Klasifikace profesních tříd, kterou studie využívá, navazuje na členění ve vzdělávací soustavě a umožňuje tím vztáhnout výsledky (především odhady budoucích perspektiv jednotlivých profesních oblastí) přímo ke skupinám oborů počátečního vzdělávání na jednotlivých úrovních vzdělání. Ze studie vyplývá základní doporučení pro vzdělávací systém – připravovat široce uplatnitelné absolventy, připravené přizpůsobovat se měnícím se podmínkám trhu práce.

pdf F-9.0.62-Do_Analyza_profesni_struktury_pracovnich_sil_a_struktury_absolventu_z_pohledu_sfery_vzdelav.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět