Přeskočit navigaci

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011

Burdová J. – Doležalová G. – Chamoutová D. – Kleňhová M. – Skácelová P. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J.

Praha: NÚV, 2012. 100 stran. ISBN 978-80-87063-93-4.

Publikace vychází každoročně v rámci projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky dlouhodobého výzkumu. Materiál na začátku zachycuje vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků v posledních 5 až 10 letech. Poté z různých pohledů představuje situaci na trh práce z pohledu absolventů.

Významná část je věnována zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením. Jsou zde zmapovány profesní a kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na tyto absolventy a řada příkladů dobré praxe. Nechybí zde ani srovnávací výsledky vztahující se k nezaměstnanosti absolventů škol podle dosaženého vzdělání a krajů. Pátá kapitola se věnuje úspěšnosti absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu a to v členění podle jejich dosaženého středoškolského vzdělání. V publikaci je zařazena také analýza nabídek zaměstnání a jejich požadavků uveřejněných v inzerátech v denním tisku i na internetu. Předmětem sedmé kapitoly je vývoj profesní a vzdělanostní struktury absolventů a zaměstnaných jako celku také v podrobnějším členění dle tříd zaměstnání. Poslední kapitola obsahuje také názory a motivaci žáků v dálkové formě vzdělávání na středních školách.

pdf F-9.0.66-Vo_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace_-_2011.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět