Přeskočit navigaci

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

PhDr. Petr Hlaďo, PhDr. Petra Drahoňovská

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, 44 stran.

Publikace analyzuje hlavní aspekty kariérového rozhodování žáků základních a středních škol na základě porovnání výpovědí žáků a jejich rodičů. Zdrojem údajů bylo dotazníkové šetření provedené v roce 2011, analýza vychází z 779 dvojic dotazníků ze základních škol a 442 ze středních škol, kde byly k dispozici odpovědi jak žáka, tak jeho rodiče. 

Autor rozebírá otázky počátku volby další vzdělávací dráhy a profesní dráhy pohledem žáků a rodičů, míru rozhodování o volbě školy a profese v rodině, kde srovnává i názorů žáků základních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť. V dalším věnuje pozornost vlivu sociálního okolí žáka na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze, opět v porovnání pohledu žáků a rodičů a srovnává hodnocení sociálních vlivů u zkoumaných subjektů. Výrazná pozornost je věnována informačním zdrojům a jejich efektivitě, a to jak osobních, tak institucionálních, dále i využívání poradenských služeb.

Závěr shrnuje zásadní poznatky k jednotlivým problémům kariérové volby a poradenství a uvádí pečlivě zformulovaná doporučení.

pdf F-9.0.70_Rozhodovani_zaku_zakladnich_a_strednich_skol_o_dalsim_studiu_a_praci_v_pohledu_zaku_i_jejic.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět