Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, J. – Chamoutová, D.

1. vydání. Praha, NÚV 2012, 42 stran.

Každoročně vydávaná studie poskytuje rámcovou představu o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Vychází z počtu nezaměstnaných absolventů, kteří jsou v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2012, jako uchazeči o zaměstnání, přičemž největší pozornost je věnována vždy poslední vlně absolventů z června předešlého roku, čili těm, kteří se na trhu práce pohybují necelý rok.

Pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti je zjišťována úspěšnost přechodu na trh práce absolventů jak jednotlivých kategorií středoškolského a vyššího odborného vzdělání, tak v rámci kategorie také podle skupin oborů vzdělání. K dispozici je i vzájemné porovnání míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů nejsilněji zastoupených skupin oborů, a to pro jednotlivé kategorie vzdělání. V letošním roce je studie doplněna o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z výběrového šetření pracovních sil.

Zpracování i vydání materiálu bylo financováno z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP.

pdf F-9.0.71_Nezamestnanost_absolventu_skol_se_strednim_a_vyssim_odbornym_vzdelanim__2012.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět