Přeskočit navigaci

Kvalifikační potřeby trhu práce. Analýzy proměn trhu práce v ČR a EU, jejich trendy a faktory a projekce vývoje kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR

Lepič, M., Koucký J.

Praha: NÚV, 2012, 80 stran.

Publikace obsahuje především analýzy vývoje zaměstnanosti v České republice a pro srovnání také v zemích Evropské unie v období 1995 až 2010. Uváděné změny se týkají hlavně struktur zaměstnanosti – podle odvětví, profesních skupin, podle vzdělanosti a kvalifikační náročnosti. Pro Českou republiku je v publikaci zpracována i  střednědobá (do roku 2020) projekce vývoje odvětvové, profesní a kvalifikační struktury pracovních míst. V poslední kapitole jsou pak shrnuty nejzásadnější trendy a poznatky. Autoři vlastními přístupy a ukazateli doplňují celoevropské výzkumy a projekční modely.

V první části publikace jsou podrobněji představeny také datové zdroje, použité klasifikace, metodologie a vývojové změny hlavních makroekonomických ukazatelů přímo ovlivňujících objem pracovních míst v ekonomice v posledních deseti letech (mezinárodní obchod, přidaná hodnota a produktivita práce).

Publikace vznikla v roce 2012 v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.

pdf F-9.0.72_Kvalifikacni_potreby_trhu_prace.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět